03 నవంబర్ కరెంట్ అఫైర్స్ క్విజ్

ఆసియా షూటింగ్ ఛాంపియన్‌షిప్స్ 2023లో పురుషుల 50 మీటర్ల రైఫిల్ 3P ఈవెంట్‌లో బంగారు పతకాన్ని ఎవరు గెలుచుకున్నారు? (ఎ) విజయ్ కుమార్ (బి) వైభవ్ సింగ్

Read more

02 నవంబర్ కరెంట్ అఫైర్స్ క్విజ్

వీసా లేకుండా ప్రయాణించే సౌకర్యాన్ని భారతీయులకు ఇటీవల ఏ దేశం కల్పించింది? (ఎ) జపాన్ (బి) శ్రీలంక (సి) ఇజ్రాయెల్ (d) థాయిలాండ్ Ans : D

Read more

01 నవంబర్ కరెంట్ అఫైర్స్ క్విజ్

ప్ర.: భారతదేశంలో జాతీయ ఐక్యతా దినోత్సవం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి? ఎ) స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం జరుపుకోవడం బి) సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జయంతిని స్మరించుకోవడం. సి) గణతంత్ర

Read more
error: Content is protected !!