కరెంట్ అఫైర్స్ 14/08/2022 PDF

డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ లో భాగంగా 14/08/2022 యొక్క కరెంట్ అఫైర్స్ పిడిఫ్ ఫైల్ ను క్రింద ఉన్న లింక్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేస్కోండి Daily Current

Read more

కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో 2022పతకాలు గెలిచినా భారత క్రీడాకారులు PDF

కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో 2022పతకాలు గెలిచినా భారత క్రీడాకారులు PDF List of Indian Medal Winners at CWG 2022   PDF File Link >>

Read more

ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం -2014 PDF

ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం 2014 ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన-సవాళ్లు ఎపీపీఎస్సీ నిర్వహించే గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 పరీక్షలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన – సవాళ్లు అనేదీ అత్యంత కీలకమైన

Read more

కరెంట్ అఫైర్స్ 09/08/2022 PDF

డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ లో భాగంగా 09/08/2022 యొక్క కరెంట్ అఫైర్స్ పిడిఫ్ ఫైల్ ను క్రింద ఉన్న లింక్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేస్కోండి Daily Current

Read more