ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం -2014 PDF

ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం 2014 ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన-సవాళ్లు ఎపీపీఎస్సీ నిర్వహించే గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 పరీక్షలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన – సవాళ్లు అనేదీ అత్యంత కీలకమైన

Read more

ఎపిపిఎస్సి గ్రూప్ 4 కంప్యూటర్ టెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది ?

ఎపిపిఎస్సి గ్రూప్ 4 కంప్యూటర్ టెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది ? కంప్యూటర్‌ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్‌ ఉన్న ఖాళీలను బట్టి 1:2 నిష్పత్తిలో కంప్యూటర్‌ ఆధారిత పరీక్షకు అభ్యర్థులను

Read more

APPSC Group 4 Free Online Test 03

APPSC Group 4 Free Online Test 03 టెస్ట్ రాసే అభ్యర్హులకు సూచనలు : టెస్ట్ లోని ప్రశ్నని చదివి క్రింద ఉన్న Options లో

Read more