ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సంక్షేమ పథకాలు అన్ లైన్ టెస్ట్ 01 – సచివాలయం ఉద్యోగాల ప్రత్యేకం

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సంక్షేమ పథకాలు అన్ లైన్ టెస్ట్ – సచివాలయం ఉద్యోగాల ప్రత్యేకం

టెస్ట్ రాసే అభ్యర్హులకు సూచనలు :
టెస్ట్ లోని ప్రశ్నని చదివి క్రింద ఉన్న ఒప్షన్స్ లో సమాధానాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసినట్లయితే మరొక ప్రశ్నకి మీరు వెళ్ళగలరు ఒక వేళా ఒక ప్రశ్నకి సమాధానం తెలియక పోయిన నెక్స్ట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మరొక ప్రశ్న కి మీరు వెళ్ళగలరు.టెస్ట్ పూర్తీ ఐన తర్వాత సబ్మిట్ బటాన్ పై క్లిక్ చేసి మీ స్కోర్ తెలుసుకోండి పైన క్లిక్ చేయడం ద్వారా టెస్ట్ యొక్క అన్ని ప్రశ్నల సమాధానాలను మీరు చూడగలరు

START QUIZ


Leaderboard: Policies of Govt of AP Online Test 01

maximum of 10 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Telegram Group LINK

AP Geography full PDF – ఆంధ్రప్రదేశ్‌ జిల్లాలు – ప్రత్యేకతలు PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!