appsc group 4 prelims key 2022

appsc group 4 prelims key 2022

ఈరోజు APPSC నిర్వహించిన గ్రూప్ 4 ప్రిలిమ్స్ పేపర్ అయితే నార్మల్ గానే ఉంది కటాఫ్ కూడా పెరగవచ్చు

Download Question PAPER & Key from below links
గ్రూప్ 4 క్వశ్చన్ పేపర్ (31/07/2022) డౌన్లోడ్ లింక్ : Here


గ్రూప్ 4 కీ (31/07/2022) డౌన్లోడ్ లింక్ : Here

Leave a Reply

Your email address will not be published.