విద్య హక్కు చట్టం 2009 Full PDF

విద్య హక్కు చట్టం 2009 Full PDF

తెలంగాణ టెట్ మరియు డిఎస్సి లో విద్య హక్కు చట్టం 2009 ముఖ్యమైన టాపిక్ గా ఉన్న సంగతి తెలిసిందే కావున అభ్యర్థులకు RTE ACT 2009 ఫుల్ పిడిఫ్ ను క్రింది లింక్ ద్వారా అందుబాటులోకి తెస్తున్నాం

 

RTE ACT 2009 FULL PDF >> LINK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *