ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళాభివృద్థి, శిశుసంక్షేమశాఖ పరిధిలో ఉద్యోగాలు

 ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి చెందిన కర్నూలు(ఏపీ)జిల్లా మహిళాభివృద్థి, శిశుసంక్షేమశాఖ పరిధిలోని దిశ వన్ స్టాఫ్ సెంటర్(సఖి) ఒప్పంద ప్రాతిపదికన కింది పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు కోరుతోంది. Notification Details

Read more
error: Content is protected !!