ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం -2014 PDF

ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం 2014 ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన-సవాళ్లు ఎపీపీఎస్సీ నిర్వహించే గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 పరీక్షలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన – సవాళ్లు అనేదీ అత్యంత కీలకమైన

Read more

APPSC Group 4 Grand Test 01

APPSC Group 4 Grand Test 01 భారత రాజ్యాంగ ఆర్టికల్స్ Full PDF Download టెస్ట్ రాసే అభ్యర్హులకు సూచనలు : టెస్ట్ లోని ప్రశ్నని

Read more

Appsc group 2 syllabus telugu 2022

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ గ్రూప్ 2 సిలబస్ తెలుగులో APPSC Group 2 syllabus in telugu 2022 పోటీ పరీక్షల అభ్యర్థులకు నమస్కారం

Read more

TSPSC 2022 Jobs Online Test 01

TSPSC 2022 Jobs Online Test 01 టెస్ట్ రాసే అభ్యర్హులకు సూచనలు : టెస్ట్ లోని ప్రశ్నని చదివి క్రింద ఉన్న Options లో సమాధానాన్ని

Read more
error: Content is protected !!