tspsc group 4 online test 04

tspsc group 4 online test 04

భారత రాజ్యాంగ ఆర్టికల్స్ Full PDF Download

టెస్ట్ రాసే అభ్యర్హులకు సూచనలు : టెస్ట్ లోని ప్రశ్నని చదివి క్రింద ఉన్న Options లో సమాధానాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసినట్లయితే మరొక ప్రశ్నకి మీరు వెళ్ళగలరు ఒక వేళా ఒక ప్రశ్నకి సమాధానం తెలియక పోయిన నెక్స్ట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మరొక ప్రశ్న కి మీరు వెళ్ళగలరు.టెస్ట్ పూర్తీ ఐన తర్వాత సబ్మిట్ బటాన్ పై క్లిక్ చేసి మీ స్కోర్ తెలుసుకోండి View Questions పైన క్లిక్ చేయడం ద్వారా టెస్ట్ యొక్క అన్ని ప్రశ్నల సమాధానాలను మీరు చూడగలరు

START QUIZ

Leaderboard: tspsc group 4 online test 04

maximum of 10 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

 

Telegram Group : LINK

Facebook Page : LINK

TSPSC Group 4 Online Test 01 Link >> TEST 01

భారతదేశ చరిత్ర Full PDF

భారతీయ రాజులు – బిరుదులు PDF

Daily Current Affairs in Telugu >> Click Here

శాతవాహనులు చరిత్ర PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!