చంద్రుడి పై జెండా పాతిన రెండో దేశం గ చైనా రికార్డు

Telugu Current Affairs 2020 Daily

చంద్రుడి పై జెండా పాతిన రెండో దేశంచైనా రికార్డు నెలకొల్పింది
చంద్రుడి పై పాతిన జెండా ఫోటోలను చైనా నేషనల్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విడుదల చేసింది
చంద్రుడి పై జెండా పాతిన మొదటి దేశం : అమెరికా

China Additional Information :

President: Xi Jinping

Capital: Beijing

Currency: Renminbi

Population: 139.27 crores (2018) World Bank

Official script: Simplified Chinese

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!