తెలంగాణ లో బ్యాక్ లాగ్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల

తెలంగాణ లో బ్యాక్ లాగ్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల

పోస్టులు : Junior Asistant , typist ,Asst Librarian Gr-III, Pharmacist, Lower Division Clerk, Jr Steno, Kamati, Office Subordinate, Messenger, Night Watchmen, Sweeper,
Educational Qualification : 7th, 10th , inter, Degree, .Pharm/D.Pharm

CLICK HERE TO DOWNLOAD OFFICIAL NOTIFICATION

హైదరాబాద్ నిమ్స్ లో ఉద్యోగాలు

SSC CHSL 2020 Notification – ఇంటర్ అర్హతతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!